1549Eamon_TheFlashMob-192logo3rainbow-photostrip_ready